Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Ochrana Dat
Ochrana osobních údajů GDPR platné od 25.5.2018

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely on-line obchodu Homenadbeauty

 

 1. Udělujete tímto souhlas obchodní společnosti

Kateřina Kyslingová

a

se sídlem: Kurská 296/4, 625 00 Brno - Starý Lískovec

identifikační číslo: 74602608

zapsané v živnostenském rejstříku města Brna

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.homeandbeauty.cz

(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

-          jméno a příjmení;

-          emailovou adresu;

-          telefonní číslo;

-          adresu bydliště.

 

 1. Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště budou zpracovány za účelem:
  1. zřízení a administrace uživatelského účtu.
  2. poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresu… nezbytně potřebujeme k plnění kupní smlouvy, oprávněného zájmu, zákonné povinnosti.
  3. zřízení a administrace uživatelského účtu.
  4. marketingového zpracování vašich nákupních preferencí.marketingového zpracování vašich nákupních preferencí.
  5. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní.
  6. zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení
  7. vedení účetnictví - Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Zákonná povinnost pro FÚ je 10 let.

 

 

 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem


  1. zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  2. zařazení do databáze pro zasílání tištěných obchodních sdělení a katalogů nabídek, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  3. zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  4. marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte.
  5. personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:¨

  1. Poskytovatel softwaru Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  2. Česká pošta, s.p. (dále jen „podnik“) na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).

  3. Zasílatel je společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346, dále jen „Zasílatel“ nebo „DPD“.

  4. IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., IČO: 25722174, se sídlem Pobřežní 18/16, 186 00 Praha 8 (dále také „Zasílatel“) a subjektem, se kterým uzavřela zasílatelskou smlouvu a obstarává pro něj vlastním jménem a na jeho účet Přepravu Zásilky (dále také „Příkazce“) určenému Příjemci, případně poskytuje jiné služby s Přepravou Zásilky související.

  5. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 2.  

 

 1. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 2. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-          vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek vymazání vaše účtu z našeho on-line obchodu a veškerých  přístupů.

-          požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-          vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

-          u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

-          nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

-          požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

-          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

 

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing,

Facebook

Google

Google Analytics

Instagram

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

 

V Brně dne 25.5.2018

Kateřina Kyslingová

Ochrana Dat platné do 25.5.2018

Získání, zpracování a využití osobních údajů Veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s registrací či uzavřením kupní smlouvy považuje prodávající za důvěrné. Poskytnuté osobní údaje bude prodávající zpracovávat v interní databázi za účelem plnění smluvních a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až do odvolání. Zpracování a uchovávání těchto osobních údajů bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům s výjimkou situací souvisejících s expedicí, distribucí či platebním stykem za objednané zboží. Kupující souhlasí, aby jeho osobní údaje byly použity pro naplnění účelu kupní smlouvy a marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, prodávajícím, a to až do písemného odvolání kupujícího zaslaného na adresu prodávajícího, případně prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům včetně práva na jejich opravu či práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Používání cookies Pro určité oblasti internetových stránek používá prodávající tzv. „cookies“. Cookies jsou soubory, které si ukládají informace o pevném disku nebo prohlížeči uživatele internetových stránek. Dále například umožňují, aby internetové stránky poznaly, že ho kupující (uživatel) již navštívil. Cookies pomáhají prodávajícímu porozumět tomu, které části internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky uživatelé chodí nejčastěji a kolik času tam tráví. Cookies například umožňují zajistit, aby informace, které se zobrazí při příští návštěvě uživatele na internetových stránkách, odpovídaly uživatelským preferencím kupujícího či uživatele. Prohlížeč si může uživatel internetových stránek nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies, nebo oznámil, když je zaslán soubor cookies. V případě, že uživatel nastaví svůj internetový prohlížeč na přijímání cookies, vyjadřuje tím svůj souhlas s ukládáním těchto souborů na svém pevném disku nebo prohlížeči. Kupující případně uživatelé internetových stránek mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení například pomocí funkce anonymního prohlížení. Prodávající upozorňuje, že internetové stránky jsou navrženy tak, aby pracovaly s využitím cookies a jakékoliv jejich vyřazení z provozu může ovlivnit používání internetových stránek a znemožnit kupujícímu či jinému uživateli jeho plné využití. Soubory cookies prodávající nesdílí s třetí stranou ani zpracovateli dat.


 
Vytvořila @Kateřina Kyslingová
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz